Bilety do kasowania

Ceny biletów do kasowania
Bilety do kasowania Normalny Ulgowy
Strefa I Strefa I+II Strefa I Strefa I+II
20-minutowy 3,40 zł 1,70 zł
50-minutowy lub 1-przejazd 4,60 zł 2,30 zł
90-minutowy 6,00 zł 3,00 zł
24-godzinny 15,00 zł 20,00 zł 7,50 zł 10,00 zł
48-godzinny 28,00 zł x 14,00 zł x
72-godzinny 42,00 zł x 21,00 zł x
7-dniowy 56,00 zł 68,00 zł 28,00 zł 34,00 zł
weekendowy rodzinny
weekendowy rodzinny ważny w sobotę i niedzielę, obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16).
16,00 zł
jednoprzejazdowy
dla grupy do 20 osób
36,00 zł 46,00 zł 18,00 zł 23,00 zł
WSPÓLNY 70-minutowy
dla 1 osoby na łączone przejazdy pojazdami KMK oraz pociągami Kolei Małopolskich sp. z o. o. (KMŁ) na odcinkach określonych w przepisach KMŁ
5,40 zł 2,70 zł
Gdzie kupić takie bilety?
  • w niektórych punktach handlowych (na pocztach, w sklepach, w kioskach z prasą, w obiektach socjalnych zlokalizowanych na pętlach końcowych) – punkty handlowe mogą, ale nie mają obowiązku prowadzenia sprzedaży biletów oraz mogą mieć w sprzedaży tylko niektóre rodzaje biletów  do kasowania,
  • w punktach sprzedaży biletów KMK: PSB
  • w automatach biletowych umieszczonych w pojazdach:
    • we wszystkich pociągach tramwajowych – automaty przyjmują wyłącznie monety i wydają resztę; wyjątek stanowią automaty w najnowszych tramwajach typu  Krakowiak, które przyjmują płatność monetami i wydają resztę oraz kartą płatniczą zbliżeniowo;  
    • w autobusach firmy Mobilis Sp. z o. o., kursujących na liniach: 102, 109, 120, 138, 142, 152, 153, 159, 178, 193, 352 i 502 – automaty przyjmują płatności wyłącznie przy pomocy kart płatniczych z pinem lub zbliżeniowo;
    • w niektórych autobusach MPK SA obsługujących pozostałe linie – automaty przyjmują płatności wyłącznie monetami i  wydają resztę,

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30

Przypominamy o obowiązującym stanie epidemii oraz obostrzeniach i zaleceniach sanitarnych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W budynkach użyteczności publicznej wszyscy są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (dezynfekcja dłoni, zakładanie maseczki lub przyłbicy, rękawiczki) oraz należy zachować bezpieczną odległość od innych osób.

Dyspozytornia Parkingi Park&Ride 12 616 8687