Bilety okresowe zintegrowane

Ceny biletów zintegrowanych
Odległość
w km
Cena biletu
Normalny 33% 37% 49% 51% 78% 93%
do 14 km 72,00 zł 48,24 zł 45,36 zł 36,72 zł 35,28 zł 15,84 zł 5,04 zł
15 – 20 km 85,50 zł 57,28 zł 53,86 zł 43,60 zł 41,89 zł 18,81 zł 5,98 zł
21 – 25 km 90,00 zł 60,30 zł 56,70 zł 45,90 zł 44,10 zł 19,80 zł 6,30 zł
26 – 35 km 121,50 zł 81,40 zł 76,54 zł 61,96 zł 59,53 zł 26,73 zł 8,50 zł
36 – 45 km 139,50 zł 93,46 zł 87,88 zł 71,14 zł 68,35 zł 30,69 zł 9,76 zł
46 – 55 km 157,50 zł 105,52 zł 99,22 zł 80,32 zł 77,17 zł 34,65 zł 11,02 zł
56 – 65 km 175,50 zł 117,58 zł 110,56 zł 89,50 zł 85,99 zł 38,61 zł 12,28 zł
66 – 75 km 184,50 zł 123,61 zł 116,23 zł 94,09 zł 90,40 zł 40,59 zł 12,91 zł
76 – 85 km 202,50 zł 135,67 zł 127,57 zł 103,27 zł 99,22 zł 44,55 zł 14,17 zł
86 – 120 km 220,50 zł 147,73 zł 138,91 zł 112,45 zł 108,04 zł 48,51 zł 15,43 zł
121 – 150 km 225,00 zł 150,75 zł 141,75 zł 114,75 zł 110,25 zł 49,50 zł 15,75 zł
151 – 170 km 229,50 zł 153,76 zł 144,58 zł 117,04 zł 112,45 zł 50,49 zł 16,06 zł
171 – 200 km 234,00 zł 156,78 zł 147,42 zł 119,34 zł 114,66 zł 51,48 zł 16,38 zł
201 – 220 km 238,50 zł 159,79 zł 150,25 zł 121,63 zł 116,86 zł 52,47 zł 16,69 zł
221 – 260 km 243,00 zł 162,81 zł 153,09 zł 123,93 zł 119,07 zł 53,46 zł 17,01 zł
261 – 280 km 252,00 zł 168,84 zł 158,76 zł 128,52 zł 123,48 zł 55,44 zł 17,64 zł
281 – 300 km 256,50 zł 171,85 zł 161,59 zł 130,81 zł 125,68 zł 56,43 zł 17,95 zł
301 – 320 km 261,00 zł 174,87 zł 164,43 zł 133,11 zł 127,89 zł 57,42 zł 18,27 zł
321 – 350 km 270,00 zł 180,90 zł 170,10 zł 137,70 zł 132,30 zł 59,40 zł 18,90 zł
Gdzie kupić takie bilety?

–  w systemie MKA: bilet na karcie MKA lub za pomocą aplikacji mobilnej iMKA 

–     przez  Przewozy Regionalne Sp. z o.o., bilet na nośniku papierowym

*we wszystkich kasach biletowych PR
*za pomocą terminali mobilnych używanych w pociągach PR

–     przez Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

*w kasach biletowych lub automatach stacjonarnych – od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży
*w automatach zamontowanych w pociągu lub u obsługi w pociągu na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. – od daty wydania.

Dodatkowe informacje przy zakupie biletów okresowych zintegrowanych

Zintegrowany Bilet to atrakcyjna cenowo oferta skierowana do pasażerów zainteresowanych nabyciem w jednej transakcji dwóch biletów okresowych uprawniających do:

  • przejazdów pociągami osobowymi, organizowanych przez Koleje Małopolskie Sp. z o. o. (KMŁ) lub Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie (PR),
  • przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK), organizowanych przez Gminę Miejską Kraków/Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP).

Pasażer otrzymuje obydwa bilety na jednym nośniku:

  • w wersji papierowej,
  • w formie zapisu na karcie MKA 
  • na urządzeniu mobilnym (zakupiony za pomocą aplikacji iMKA).
 BILET NA JEDNYM NOŚNIKU NA POCIĄG, AUTOBUS i TRAMWAJ

Zintegrowany Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia:

– na wskazanej na bilecie trasie kolejowej, w klasie 2 pociągów osobowych

oraz

 na przejazdy jedną, dwoma lub wszystkimi liniami KMK w I strefie biletowej i/lub jedną linią KMK   w II strefie biletowej (według wyboru pasażera).

Zintegrowany Bilet można nabyć na okres jednego miesiąca począwszy od daty wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu przedsprzedaży.

Zintegrowany Bilet może nabyć każda osoba posiadająca:

  • dokument tożsamości ze zdjęciem (którego numer został wpisany na Zintegrowanym bilecie)
  • ważny dokument poświadczający uprawnienie do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych w przypadku korzystania z takiego uprawnienia

Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego kolejowego w ramach Zintegrowanego Biletu, uprawniającego do przejazdu pociągami, są uprawnieni:

1) normalnego – każda osoba

2) z ulgą ustawową – osoba, której przysługuje ulga 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%

Do korzystania z biletu miesięcznego imiennego Komunikacji Miejskiej w Krakowie w ramach Zintegrowanego Biletu są uprawnieni:

1) normalnego – każda osoba,

2) ulgowego – osoba, której przysługuje ulga na podstawie:
– uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego
– odrębnych przepisów.

Ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych Przewozów Regionalnych na przejazdy „tam i z powrotem” mających zastosowanie na obszarze ograniczonym stacjami: Sędziszów, Wałki, Krynica – Zdrój, Rabka – Zdrój, Zakopane, Żywiec, Bielsko-Biała Główna, Czechowice Dziedzice,  Katowice, Kraków Lotnisko/Airport, Wieliczka Rynek-Kopalnia oraz pomiędzy stacjami na tym obszarze.

Obszar obowiązywania Zintegrowanych biletów w pociągach Kolei Małopolskich ograniczony stacjami: Kraków Lotnisko (Kraków Airport), Wieliczka Rynek Kopalnia, Krynica-Zdrój, Zakopane, Jasło, Sędziszów oraz pomiędzy stacjami tego obszaru.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30