Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Informacje dotyczące przystanków na terenie Miasta Krakowa

Na terenie Miasta Krakowa zlokalizowanych jest ponad 1800 przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków.

Pod kątem dostępności można je podzielić na dwie grupy:

Ponadto na terenie Krakowa znajdują się także przystanki i dworce komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Miejska Kraków. Warunki korzystania z tych przystanków oraz stawki wnoszonych opłat zostały określone przez właścicieli w porozumieniu z Gminą Miejską Kraków.

Poniżej przedstawiamy wykaz wszystkich przystanków komunikacyjnych i dworców zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa, dostępnych dla przewoźników wykonujących regularne przewozy osób z podziałem na przystanki i dworce zarządzane przez Gminę Miejską Kraków oraz przez właścicieli prywatnych:

Korzystanie z powyższych przystanków łączy się z obowiązkiem wnoszenia opłat w wysokości określonej Uchwałą Rady Miasta Krakowa.

  • Wykaz dworców i przystanków oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem bądź zarządzającym nie jest Gmina Miejska Kraków, określonych zgodnie z art. 15 ust.1 pkt. 5 i 7 oraz art. 16 ust. 2 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 6 grudnia 2010r.

Korzystanie z powyższych przystanków łączy się z obowiązkiem wnoszenia opłat w wysokości określonej przez właściciela lub zarządzającego.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30