Regulacje prawne – komunikacja prywatna

Kontrola przedsiębiorców
Prawo lokalne dotyczące przystanków i dworców
Ustawy
Akty wykonawcze

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariat@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30