Regulacje prawne – komunikacja publiczna

Ustawy
Prawo lokalne
 • Uchwała Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
  • Załącznik Nr 1 – określający ceny biletów i inne opłaty za korzystanie z usług przewozowych świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi w ramach komunikacji miejskiej w Krakowie, na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadać publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

  • Załącznik Nr 2 – określający uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowychśrodkami komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze miasta Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadać publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

  • Załącznik Nr 3 – określający przepisy taryfowe dotyczące przewozu osób w ramach komunikacji miejskiej w Krakowie liniami miejskimi i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 • Uchwała Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie.
 • Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej

 • Uchwała Nr XI/98/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Kraków.
 • Uchwała Nr LXI/1328/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21.12.2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (zawiera wykaz przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników).Dokumenty strategiczne

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1
31-072 Kraków
sekretariatdt@ztp.krakow.pl
tel. (centrala): 12 616 8600
tel. (sekretariat): 12 616 8602

Godziny przyjmowania interesantów od poniedziałku do piątku: 8:30 - 14:30