×

Mapa obszarów objętych limitem prędkości 30 km/h – tzw. stref Tempo 30

Mapa powstała i jest aktualizowana przy współpracy ZTP z Wydziałem Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK.

Obszarowe ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 30 km/h w Krakowie obowiązuje na terenach oznaczonych na mapie kolorem czerwonym.

Ciemnym odcieniem koloru niebieskiego zaznaczone są strefy zamieszkania z ograniczeniem prędkości do 20 km/h i pierwszeństwem pieszych. Inaczej mówiąc ulice w strefach zamieszkania należy traktować jak chodnik, po którym dopuszczony jest warunkowo ruch samochodów.

Niebieska przerywana linia wyznacza granice dzielnic.


Dane przestrzenne do pobrania w formacie GeoJSON łatwym do automatycznej konwersji do plików w innych formatach.

Aktualizacja 11 maja 2020